Политика за лични данни

ОБХВАТ И СЪГЛАСИЕ

Настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни е изготвена и се основава на действащото българско законодателство в областта на защитата на личните данни. Тя е съобразена с изискванията описани в Регламент 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните), Закон за защита на личните данни (ЗЗЛД) и подзаконовите актове по прилагането му и е водена съгласно ръководствата и насоките на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) и Европейския комитет по защита на данните.

Всички изменения и допълнения в Политиката за поверителност ще бъдат прилагани само след публикуване на актуалното й съдържание, достъпно чрез нашия уебсайт: www.klinikastamenovi.com(„сайта“).

Klinikastamenovi.com („Ние“) зачита неприкосновеността на личния живот на клиентите си и гарантира в максимална степен защитата на личните им данни, обработвани при използването на платформата: www.klinikastamenovi.com

Политиката за поверителност е приложима за Вашите лични данни, ако сте физическо лице или представител на юридическо лице, което е клиент/потребител на платформата Klinikastamenovi.com и има регистрация на www.klinikastamenovi.com

Настоящата Политика за защита на личните данни описва практиките ни по отношение на личните данни, събирани чрез нашия уебсайт Klinikastamenovi.com и мобилното приложение Klinikastamenovi.com и свързаните с тях услуги и инструменти, където потребителите могат да участват в дейности, включително но не само да се регистрират и да създадат профил, да публикуват или да разглеждат списъци с онлайн обяви, да комуникират с останалите потребители, да си разменят съобщения и да изпълняват множество свързани функции. Във всички случаи ние ще спазваме приложимите разпоредби, свързани със защитата на лични данни в юрисдикциите, в които са достъпни нашите услуги. Настоящата Политика за поверителност е подчинена на българския Закон за защита на лични данни и други приложими разпоредби на българското и европейското право.

С използването на уебсайта, свалянето на мобилното приложение и/или използването на други свързани услуги или инструменти, където е приложима Политиката, ще се счита, че вие сте прочели, разбрали и изразили вашето съгласие за използването на вашите лични данни в съответствие с Общите условия и настоящата Политика за поверителност.

 

КОЙ ОБРАБОТВА И НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ:

Дентална Клиника Стаменови, представляван от Венцислав Стаменов, със седалище: ул. Хан Крум 26 ет.3, гр. Казанлък, п.к.6100, общ. Казанлък, обл. Стара Загора, предоставя чрез сайта www.klinikastamenovi.comна юридически/физически лица (потребители) възмездни услуги. Услугите включват въвеждане (регистриране). Klinikastamenovi.comсъбира, обработва и съхранява Вашите лични данни при условията на тази Политика за поверителност.

При обработването на лични данни Klinikastamenovi.com спазва всички приложими към дейността й нормативни актове по защита на личните данни, включително, но не само, Регламент (ЕС) 2016/679 („Регламент“).

Можете да се свържете с нас на адреса ни на управление:

ул. Хан Крум 26 ет.3,

гр. Казанлък, п.к.6100,

общ. Казанлък,

обл. Стара Загора

тел.: 0431/ 62 421; 0898 422 108

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

или като попълните електронната форма за контакт на нашия уебсайт:

http://klinikastamenovi.com/kontakti

 

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЪБИРАМЕ И СЪХРАНЯВАМЕ

Информация за профила: Когато потребителите създават собствен профил в нашия сайт ние изискваме от тях конкретна информация като валиден имейл и парола. Освен това, потребителите могат да предоставят допълнителна информация като име и фамилия, пол, телефонен номер, интереси и свързана информация, включително снимки, които да бъдат публикувани. При определени обстоятелства потребителите, по желание, могат да се свързват един с друг чрез техните профили. Всяка информация, която потребителите публикуват публично е достъпна в профилите им на тяхна отговорност. Трябва внимателно да прецените рисковете, свързани с публикуването на определена лична информация, особено информация, като адрес или точна информация за местоположението ви. Когато потребителят реши да влезе в наш уебсайт, използвайки услуга за удостоверяване от трети страни, като Facebook Connect, може да получим и допълнителна или друга информация, надлежно приета от този доставчик.

Обслужване на клиенти: Когато се свържете с нас, можем да съберем необходимата лична информация за вас, необходима да се изпълни вашата заявка и да се свържем с вас за необходими последващи действия. Също така, може да се свържем с вас, като използваме съществуващата информация за връзка с профила, която ни предоставяте за тази цел. Може да събираме и друга информация за комуникацията ни с нашите потребители, например всякакви искания за помощ, направени от нашите клиенти, или всякаква обратна връзка, която потребителите ни предоставят.

Уебсайт и мобилни данни: Можем автоматично да получаваме и да регистрираме информация на нашите сървъри от вашият браузър или мобилно устройство, включително вашият IP адрес, софтуер или хардуер характеристики, страници, които дотъпвате, мобилни идентификатори, информация относно използването на приложението и други средства или системна информация. Това е приложимо за нашия сайт или мобилно приложение или по отношение услугите на трети страни .

Добавена информация: Можем да добавим информация към съществуващата вече информация, която поддържаме за нашите потребители, която сме получили законно от наши бизнес партньори или от трети страни.

 

СПЕЦИАЛНИ КАТЕГОРИИ (ЧУВСТВИТЕЛНИ) ДАННИ

Услугите предоставените в сайта/платформата Klinikastamenovi.com функционалности не са предназначени за съхранение и обработване на специални категории данни по смисъла на чл. 9 и чл. 10 от Регламента.

В качеството си на ползватели на платформата Klinikastamenovi.com Вие се задължавате да не съхранявате и да не изпращате под каквато и да е форма, информация, съдържаща специални категории данни и чувствителни данни като:

- данни, разкриващи Вашия расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, нито Ваши генетични данни, биометрични данни, данни за здравословното Ви състояние, за сексуалния Ви живот или сексуалната Ви ориентация, или данни, свързани с Ваши присъди и нарушения.

 

ЛОГОВЕ, СВЪРЗАНИ СЪС СИГУРНОСТ, ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА, РАЗВИТИЕ И ДР.

В сайта/платформата Klinikastamenovi.com се използват логове със следните цели:

             за подсигуряване на надеждното функциониране на Услугите и установяване на технически проблеми;

             за подсигуряване сигурността на Услугите и откриване на злонамерени действия;

             за развитие и подобряване на Услугите в Сайта/Платформата;

             За измерване на посещаемостта и ползваемостта на Сайта/Платформата;

             Логове в случаите, в които това се изисква от закона.

Сървърни логове, логове на устройства за защита на сигурността (Web Application Firewalls) и др. устройства, попадащи в тази категория. Тези логове са необходими за установяване на технически проблеми, откриване на злонамерени действия и др. от посочените по-горе цели. Те се съхраняват за период до 3 /три/ месеца. Логовете могат да съдържат следната информация: дата и час, IP адрес, URL, информация за браузър и устройство. В допълнение някои от устройствата е възможно да използват технология за сигурност, базирана на бисквити.

 

IP АДРЕС, “COOKIES”, МОБИЛНИ ИДЕНТИФИКАТОРИ

Можем да събираме определена информация чрез технологии като "бисквитки" (“cookies”), пиксели и локално хранилище (например във вашия браузър или устройство). "Бисквитките" са малки текстови файлове, които съхраняват информация на вашия компютър, мобилен телефон или друго устройство локално. Пикселите са малки изображения, които са част от кодовете на уеб страниците, които например позволяват на друг сървър да измерва преглеждането на уеб страница и често се използват във връзка с "бисквитките". Кодът проследява дали и кога (и на коя уеб страница) се зарежда пиксел, за да покаже, че потребител е ангажиран с конкретна уеб страница или част от уеб страница.

С помощта на "бисквитки" уеб сървърът може да запазва например предпочитанията и настройките на компютъра, мобилния телефон или друго устройство на потребителя, които данни автоматично се възстановяват при следващото посещение. "Бисквитките" се използват, наред с други способи, за да се подобри потребителският опит, като например да не се повтаря процеса на влизане при последващо посещение. Използваме както постоянни “бисквитки", така и бисквитките за сесиите. Докато постоянните "бисквитки" остават на компютъра ви за по-дълъг период от време, "бисквитките" на сесиите се изтриват автоматично, когато се затвори прозорецът на браузъра.

Използваме следните типове „бисквитки”:

Сесийни (Cession cookies) – позволяват на уебсайта да свързва действията на потребителя по време на сесията на браузъра. Те могат да се използват за различни цели, като например да се запаметят потребителски предпочитания по време на сърфиране в сайта. Те биха могли да се използват и за сигурност, когато потребителят има достъп до интернет банкиране или за улесняване на използването на уеб-базирана поща. Cession cookies изтичат след сесията на браузъра и не се съхраняват в по-дългосрочен план.

Постоянни (Persistent cookies) - съхраняват се на устройството на     потребители между сесиите на браузъра, които позволяват предпочитанията или действията на потребителя в целия сайт (а в някои случаи в различни сайтове) да бъдат запометени. Постоянните   бисквитки могат да се използват за различни цели, включително за предпочитания и избор на потребителите при използване на уебсайт или за насочване на реклама.

На първа и трета страни (First & Third Party cookies) - бисквитки на първата страна са тези, които са поставени на уебсайта, който е избран за посещение от потребителя. Част от съдържанието в уебсайта може     да бъде от доставчик – трето лице (напр. видеоклип или реклама). Тези трети лица също могат да задават бисквитки чрез уебсайта. Това са „бисквитки от трети лица“. Доставчиците, трети лица са отговорни за спазването на приложимото законодателство и на собствената си политика за cookies.

Можем да позволим на трети страни, като доставчици на реклами или анализи, да събират информация, използвайки тези технологии, директно от нашия уебсайт. Данните, които събират, са предмет на приложимата политика за поверителност на тези трети страни.

 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА

За да предоставим нашите услуги, ние можем да използваме информацията, която събираме и хостваме за следните цели:

за предоставяне на услуги на потребителите, включително за създаване и управление на потребителските профили, за разрешаване на технически проблеми и за активиране на функции;

за персонализиране на оферти и опит, включително реклами на нашите характеристики и характеристиките на трети страни;

за наблюдаване на общата и индивидуалната потребителска дейност, като например търсения на ключови думи, публикации и транзакционна дейност, както и за управление на трафика на уебсайта;

за свързване с нашите потребители, включително за въпроси, свързани с обслужването, грижа за клиентите или разрешени маркетингови съобщения чрез всички налични комуникационни канали;

за предприемане на научноизследователски инициативи и извършване на анализи за подобряване на услугите ни; и

за да прилагаме нашите Общи условия, включително за борба с измами и злоупотреби

Можем да запазим информацията, която събираме и наблюдаваме в нашата мрежа, само докато е необходимо да изпълним горепосочените цели.

 

СПОДЕЛЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Не споделяме лична информация за нашите потребители с несвързани с тях трети страни, освен ако нямаме специално разрешение на потребителите за това или при следните обстоятелства:

Можем да използваме доставчици на услуги от трети страни, за да ни окажат съдействие при предлагането на нашите услуги. В този случай те нямат право независимо да използват лична информация, която обработват от наше име и е предмет на условията на тази Политика за поверителност.

Ние си запазваме правото да споделяме информация с частни или публични органи, която ще ни позволи да се борим с измамите и злоупотребите в нашата мрежа, да разследваме предполагаеми нарушения на закона или да се борим с всяко друго предполагаемо нарушение на нашите Общи условия.

Можем да споделяме лична информация със съответните органи, когато това се изисква от приложимото законодателство.

Не даваме под наем и не продаваме лични данни на нашите потребители с несвързани, трети страни, освен ако нямаме специално разрешение на потребителите да го направим. В случай че се реорганизираме или продадем,или разделим нашия бизнес и прехвърлим изцяло или значителна част от нашите активи на нов собственик, личната ви информация може да бъде прехвърлена на купувача, с цел да се даде възможност за непрекъснатост на услугата.

 

КОНТРОЛ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Достъп, коригиране и изтриване: Потребители, които са създали потребителски профил, имат достъп да коригират или изтрият предоставената от тях информация. Промените в личните данни или пълното заличаване на регистрацията с лични данни се извършват след получаване на изрична заявка за това, изпратена през формата за контакт. Вие носите отговорност за запазване актуалността на данните, които предоставяте или публикувате в нашата мрежа.

Избор на трети страни: Някои трети страни, активни на нашия сайт, напр. Google Adwords ви дават възможност да се откажете от събирането и използването на информация за рекламиране въз основа на вашите интереси. Можете да посетите http://www.youronlinechoices.com или http://www.networkadvertising.org, за да научите повече за тази практика и да избирате как този тип информация да бъде събрана и използвана.

„Бисквитки” : Най-важните настолни и мобилни уеб браузъри (например Safari, Firefox, Internet Explorer, Chrome, Opera) предоставят контрол, който ви позволяват да ограничите или блокирате настройката на "бисквитките" във вашите системи. Обърнете внимание, че деактивирането на "бисквитките" в браузъра ви за домейни на първа страна (сайтовете, които посещавате активно) или домейни на трети страни (компании, различни от тези, които директно посещавате в мрежата) може да доведе до понижена функционалност в определени случаи.

Можете да коригирате настройките и да блокирате "бисквитките" за всички сайтове или за определени страници.

Google Chrome

Firefox        

Microsoft IE

Safari

Напомняме ви, че в случай на блокиране на cookies е възможно да изпитвате затруднения в използването на всички функции на нашия уебсайт или мобилно приложение.

 

КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ:

1.            Във връзка с прилагането на принципите съгл. Регламент 2016/679 Klinikastamenovi.com предоставя на лицата, чийто лични данни обработва следните права:

             Право на достъп до личните данни, от вида, който сме включили в тази Политика за поверителност по отношение на въпросните данни.

             Право на изтриване („право да бъде забравен“) на личните данни с отпаднало правно основание, изтекъл срок на съхранение, оттеглено съгласие и/или изпълнена първоначална цел, за която са били събрани;

             Право на коригиране или допълване на неточни или непълни данни;

             Право да възразите пред Klinikastamenovi.com по всяко време срещу обработването на личните Ви данни, при наличие на законово основание за това;

             Правото на преносимост на лични данни, в случаите в които е необходимо да се улесни предаването на лични данни между доставчиците на услуги.

Klinikastamenovi.com прилага всички описани в Регламента права на субекта на данни:

• Право на оттегляне на съгласие(чл. 7)

• Право на информация (чл. 13)

• Право на достъп (чл. 15)

• Право на коригиране (чл. 16)

• Право на изтриване (право „дабъдеш забравен“) (чл. 17)

• Право на ограничаване наобработването (чл. 18)

• Право на преносимост наданните (чл. 20)

• Право на възражение (чл. 21)

• Право да не бъде обект нарешение, основаващо сеединствено на автоматизиранообработване, включващопрофилиране (чл. 22)

• Право на подаване на жалбадо надзорен орган (чл. 77)

 

ТЕХНОЛОГИЧНИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ:

             Klinikastamenovi.comприлага подходящите технологични и организационни мерки, нужни за защитата на Вашите лични данни и подходящото ниво на защита, което гарантира конфиденциалността и целостта на данните и предотвратява унищожаването, непредпазливата или незаконна загуба, промени или неразрешено разкриване на или достъп до данни.

             Цялата информация, която събираме, е защитена с разумни технически средства и процедури за сигурност, за да се предотврати неразрешен достъп или използване на данни. Мерките осигуряват ниво на защита, което съответства на рисковете, свързани с обработката и вида на данните, които трябва да бъдат защитени.

             Всички данни са криптирани, използвайки SSL технологията.

             Независимо от мерките, предприети за защита на Вашите данни, следва да бъдете наясно, че преносът на данни по Интернет или друга отворена мрежа никога не е напълно сигурен и съществува риск трети лица да осъществят неразрешен достъп до Вашите данни или да ги използват.

             Klinikastamenovi.com се задължава да уведомява националния надзорен орган за нарушения на данните, които излагат хората на риск и да съобщава на субекта на данните всички рискови нарушения във възможно най-кратък срок, така че потребителите да могат да предприемат подходящи мерки.

 

ЛИНКОВЕ КЪМ ДРУГИ САЙТОВЕ:

             Сайта/ Платформата Klinikastamenovi.com може да съдържа линкове към други сайтове или приложения, включително тези на наши партньори. В случай, че изберете някой от тези линкове, следва да бъдете наясно, че всеки от тях притежава собствена политика за лични данни, както и че ние не носим отговорност за тях. Молим да се запознаете с политиката за лични данни на други сайтове преди предоставянето на лични данни чрез същите.

 

БЕЗОПАСНОСТ

Цялата информация, която събираме, е защитена с разумни технически средства и процедури за сигурност, за да се предотврати неразрешен достъп или използване на данни. Нашите филиали, доверени партньори и доставчици на услуги от трети страни се ангажират да управляват информацията в съответствие с нашите изисквания за сигурност и поверителност. Мерките са в съответствие със съвременните технологични постижения и осигуряват ниво на защита, което съответства на рисковете, свързани с обработката и вида на данните, които трябва да бъдат защитени.

 

ПРОМЕНИ В ПОЛИТИКАТА

Настоящата Политика за повеителност е актуализирана последно на 23.05.2018г. във връзка с прилагането на принципите съгласно Регламент 2016/679. Можем да актуализираме тези правила от време на време. Като продължавате да използват услугите ни след този период, вие потвърждавате, че приемате и сте съгласни с последващи актуализации на тази Политика.

Ние няма да ограничим вашите права съгласно настоящата Политика за поверителност без вашето изрично съгласие. Всички промени в тази Политика ще бъдат публикувани на уебсайта и ще влязат в сила от датата, посочена в Политиката.

 

С регистрацията си на платформата Klinikastamenovi.com Вие потвърждавате, че сте прочели настоящата ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, че същата Ви е ясна и че в резултат на натискане на бутона „РЕГИСТРИРАЙ“ се съгласявате с нея по собствена воля.

Този сайт използва „бисквитки" (cookies). Разглеждайки съдържанието на сайта, Вие се съгласявате с използването на „бисквитки"